Blogger

jan

Jan van der Elst is wetenschapsfilosoof, schrijver en essayist. 

In 2016 verscheen Het verhaal van de kapel in het Langeveld. Deze monografie schreef hij samen met kunsthistorica Maud Mommers. 

Voornoemd boekwerk werd destijds uitgebracht in nauwe samenwerking met de Stichting Geschiedschrijving Noordwijk.

Kasteel de Boekhorst. De geschiedenis van een Hollands pronkjuweel is in het najaar van 2020 door uitgeverij Aspekt gepubliceerd. Ook deze monografie schreef hij samen met Maud Mommers. 

Met engelengeduld werkt hij aan een proefschrift over feitenvorming in wetenschap en media. In Het verhaal van de kapel in het Langeveld is feitenvorming in de geschiedschrijving overigens allerminst van belang gespeend, zonder de clue van deze monografie verder te willen onthullen.

Jan van der Elst schrijft onder diverse pseudoniemen. Door uitgeverij Aspekt werd in 2018 een veelgeprezen novelle van hem op de markt gebracht. In maart 2020 verscheen bij eerder genoemde uitgeverij wederom een door hem geschreven novelle.

Zijn filmessays, met als decor de Weimarrepubliek, worden gepubliceerd in cultuurtijdschrift Bühne.

Voorheen was hij als journalist onder meer werkzaam voor het Leidsch Dagblad.