De oudste kiekjes op Noordwijkerhout 

      Geen reacties op De oudste kiekjes op Noordwijkerhout 

Noordwijkerhout in beeld

Symon van Bruningen. Uit 1587. NL-HaNAKaarten Hingman, 4.VTH, inventarisnummer 68.

Tijdens recent archiefonderzoek zag ik bij toeval de (vermoedelijk) oudste afbeeldingen van Noordwijkerhout. Het betrof twee zestiende-eeuwse landkaarten waarop het Hollandse dorpje in de duinen staat getekend.  

De door Symon van Bruningen vervaardigde weergave (najaar 1587) toont onder meer de Witte Kerk, het fameuze muurtje alsmede de korenmolen. Deze landmeter werd geboren in Noordwijk en werkte geruime tijd voor het waterschap Rijnland. [1] Zie boven. 

Pieter Bruins, een andere landmeter, heeft bij zijn enkele maanden eerder gemaakte kaart er het volgende bijgeschreven: pastors huis, t owe scoel en t heijligest huijs. Hij verwijst in dezen dus naar de pastorie, de oude school en het armenhuis om het in hedendaags Nederlands te formuleren. Zie onder.  

 

Noot

[1] Zie Herman Schelvis, ’Sijmons Aerntsz, een landmeter’, Kernpunten, jaargang 17, nummer 55 (2002) 8-10

Pieter Bruins. Uit 1587. NL-HaNAKaarten Hingman, 4.VTH, inventarisnummer 2298.

Bron: Nationaal Archief, Den Haag. Verzameling Binnenlandse Kaarten Hingman, nummer toegang 4.VTH. Inventarisnummer 68 en Nationaal Archief, Den Haag. Verzameling Binnenlandse Kaarten Hingman, nummer toegang 4.VTH, Inventarisnummer 2298.